29.11.22 הפיכת תכנים מופשטים לחוויות קונקרטיות כגורם מתמיר בטיפול בפסיכודרמה - האיגוד הישראלי לפסיכודרמה

29.11.22 הפיכת תכנים מופשטים לחוויות קונקרטיות כגורם מתמיר בטיפול בפסיכודרמה