מפגש פסיכודרמה חד פעמי עם מרשה קארפ (MARCIA KARP) 1.6.2020 - האיגוד הישראלי לפסיכודרמה

מפגש פסיכודרמה חד פעמי עם מרשה קארפ (MARCIA KARP) 1.6.2020