נדחה ....הצגת מקרה בטיפול פרטני.... נדחה - האיגוד הישראלי לפסיכודרמה

נדחה ….הצגת מקרה בטיפול פרטני…. נדחה