17.3.21 ד"ר מירב רוט - חנוך לוין והקשבה פסיכואנליטית - האיגוד הישראלי לפסיכודרמה

17.3.21 ד"ר מירב רוט – – חנוך לוין והקשבה פסיכואנליטית